Bjarsmyr,Mattias-Panathinaikos-Sweden national 2008